parallax background


Jak to działa?


Nawilżanie wysokociśnieniowe służy do precyzyjnego utrzymywania wilgotności w danym pomieszczeniu/hali itp. Działa na zasadzie rozpylania mgły wodnej z dysz, które mogą być zainstalowane na kilka sposobów:
 • system liniowy (dysze zainstalowane są bezpośrednio na rurze nierdzewnej lub rurce z PE biegnącej wzdłuż pomieszczenia. Rurociągi takie mogą tworzyć pod sufitem różne ‘wzory’ np kilka linii wzdłuż, kratownice itp.;
 • system oparty o dyfuzory/rozpylacze liniowe. Dysze znajdują się w obudowie, a za nimi znajduje się wentylator który dodatkowo pomaga w rozchodzeniu się mgły wodnej;
 • system oparty o dyfuzory 360 stopni. Dysze zabudowane są na okrągłym rozpylaczu rozprowadzając mgłę wodną we wszystkie strony. Wentylator znajduje się na górnej części.

Wykonane mogą być ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu. Składają się z kilku części:

 • wkładu w którym znajduje się otwór przez który rozpylana jest woda. Ze względu na zjawisko kawitacji, element ten musi być wykonany z odpornego na ścieranie materiału. W praktyce stosuje się stal nierdzewną, ceramikę (najpopularniejsze) oraz rubin (najbardziej odporne). Jest on wymienialny.
 • rotator - wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego zadaniem jest wprawienie wody ‘w wir’ tak aby na wyjściu dyszy uzyskać mgłę a nie pojedynczą strugę wody.
 • zawór ‘niekapek’ - jest to zawór odcinający wodę przy niskim ciśnieniu. Zapobiega on kapaniu z dyszy po wyłączeniu nawilżania.
 • filtr polipropylenowy - służy do odfiltrowania nawet najdrobniejszych zanieczyszczeń mechanicznych. które mogłyby zatkać dyszę.
Standardowo dysze posiadają rozmiary pomiędzy 0.1 a 0.5 mm

Może być wykonana ze stali nierdzewnej lub węży PE. Zarówno rury jak i węże mają średnicę ⅜ cala.

 • Rury ze stali nierdzewnej mogą być wykorzystane w miejscach gdzie wymagane są sztywne połączenia (mogą tworzyć instalacje samonośne), tam gdzie panują wysokie temperatury oraz gdzie wymagane są duże przepływy lub znaczne odległości.
 • Węże PE można zastosować przy standardowych instalacjach do wydajności 60 l/h, są elastyczne i łatwe w prowadzeniu, pozwalają także na zastosowanie złączek wtykowych (nie wymagających skręcania czy użycia jakichkolwiek narzędzi).

Za kontrolę wilgotności odpowiada higrostat montowany bezpośrednio w pomieszczeniu gdzie jest kontrolowana wilgotność. Poza kontrolą wilgotności higrostat wyświetla także aktualną wilgotność względną powietrza oraz temperaturę. Wyłącznik znajdujący się obok higrostatu pozwala na wyłączenie nawilżania przy jednoczesnym zachowaniu podglądu aktualnych parametrów.

Zależy głównie od dwóch czynników. Pierwszy to rodzaj materiału z jakiego wykonana jest końcówka dyszy przez którą rozpylana jest woda. Ze względu na zjawisko kawitacji musi ona być wykonana z twardego materiału odpornego na ścieranie. W praktyce stosuje się stal nierdzewną, ceramikę i rubin. W ofercie FOGsys można znaleźć dysze z ceramiczne i rubinowe. Ze względu na przystępna cenę oraz stosunkowo długą żywotność największą popularnością cieszą się dysze ceramiczne. Drugim bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na żywotność dyszy jest jakość wody. Zwykła filtracja może okazać się niewystarczająca, ponieważ zawarty w wodzie kamień będzie osadzał się na dyszach zatykając je z biegiem czasu. We wszystkich agregatach FOGsys poza filtrami mechanicznymi zastosowane są także filtry węglowe oczyszczające wodę z zanieczyszczeń organicznych oraz filtr odwróconej osmozy oczyszczający wodę z wszelkich zanieczyszczeń takich jak kamień czy sole. Dodatkowo zastosowany jest również sterylizator UV eliminujący wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy dzięki czemu woda rozpylana w postaci mgły do powietrza jest bezpieczna dla ludzi zwierząt i roślin.

Przewaga systemów wysokociśnieniowych nad systemami pneumatycznymi

 1. Niższy koszt instalacji: w instalacjach wysokociśnieniowych biegnie tylko jeden wąż/rura z wodą pod wysokim ciśnieniem natomiast w systemach pneumatycznych biegną dwa węże jeden z wodą, a drugi ze sprężonym powietrzem. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji o wysokiej wydajności dystrybucja sprężonego powietrza nastręcza wiele problemów ze względu na rury o sporej średnicy.
 2. Zużycie energii: silnik pompy w agregacie wysokociśnieniowym o wydajności 60 l/h pobiera jedynie 200 W, zatem koszt energii zużywanej przez agregat wysokociśnieniowy jest znacząco mniejszy niż koszt energii potrzebnej do uzyskania sprężonego powietrza wymaganego przez system pneumatyczny.
 3. Bezpieczeństwo: dystrybucja sprężonego powietrza w systemach pneumatycznych niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. W przypadku pożaru gdy dojdzie do uszkodzenia instalacji pneumatycznej sprężone powietrza dodatkowo rozdmuchuje płomienie. Zagrożenie to nie istnieje w przypadku systemów wysokociśnieniowych.
 4. Kultura pracy: systemy pneumatyczne wykorzystują dysze mieszające wodę ze sprężonym powietrzem. Ogromne ilości powietrza niezbędne do rozpylenia wody, wydostające się z dysz powodują uciążliwy hałas. W przypadku systemów wysokociśnieniowych problem ten nie występuje, systemy te są praktycznie bezgłośne.